Vyšel časopis Acta onomastica 1/2022

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 16 studií. Mimo jiné se v něm Martina Ptáčníková zamýšlí nad možnou etymologií pomístního jména Kalabon a Martina Zirhutová analyzuje výskyt apelativa necky a jeho dalších nářečních synonym v pomístních jménech v Čechách. Číslo dále obsahuje pět recenzí, rubriku onomastických zpráv a kroniku, kde nalezneme rozhovor Žanety Dvořákové s Jitkou Malenínskou a bibliografii Jitky Malenínské, kterou zpracovala Jana Papcunová. Celý obsah čísla najdete zde.

17. 5. 2022