Obhajoba disertace Bohumila Vykypěla

Bohumil Vykypěl bude 13. června obhajovat disertační práci Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte (její teze jsou ke stažení zde) a ucházet se o získání titulu doktor věd (DSc.). Veřejná obhajoba proběhne v češtině ve 13:30 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1, horní zasedací sál, 3. poschodí).

16. 5. 2022