Vyšla Naše řeč 2/2022

Ve druhém letošním čísle Naší řeči naleznete dva články a dvě drobnosti. V úvodním příspěvku se Dimitrij Timofejev věnuje (re)ediční praxi Daniela Adama z Veleslavína, ve druhé studii se Markus Giger zaměřuje na rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí z hlediska jejich korpusového značkování. V sekci Drobnosti Ondřej Dufek zjišťuje jmenný rod slova, jež má v nominativu plurálu podobu šéry, a Sylva Nzimba se zabývá významy slov s komponentem -braní. Celý obsah čísla najdete zde.

10. 5. 2022