Visegrádský grant na výzkum jazykových kontaktů v oblasti jmen

Mezinárodní tým onomastiků získal grant od Mezinárodního visegrádského fondu na projekt Your name is your history – Personal names as common cultural heritage of the V4 region (Vaše jméno je vaše historie – osobní jména jako společné kulturní dědictví v regionu V4). Českou stranu zastupují Pavel Štěpán a Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky a Veronika Štěpánová z oddělení jazykové kultury. Spolu s kolegy z Maďarska, Polska a Slovenska se budou zabývat výzkumem jazykových kontaktů v oblasti rodných jmen a příjmení.

26. 4. 2022