Odešel profesor Jan Kořenský

V sobotu 16. 4. 2022 ve věku nedožitých 85 let zemřel prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. V Ústavu pro jazyk český prožil podstatnou část své vědecké dráhy, během níž se stal jedním z vůdčích představitelů synchronní bohemistiky a obecné lingvistiky nejen své generace, autorem řady fundamentálních textů včetně monografie Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (1984) nebo teoretické koncepce druhého dílu akademické Mluvnice češtiny (1986).


Osobnost Jana Kořenského připomínají profily publikované k jeho dřívějším jubileím ve Slovu a slovesnosti a v Naší řeči.

22. 4. 2022