Online přednáška: Staroslověnské dědictví ve staré češtině

V pondělí 25. 4. 2022 od 18:00 prosloví Bohumil Vykypěl přednášku Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Přednášku pořádá Pražský lingvistický kroužek a můžete se k ní připojit na platformě Zoom. Anotaci přednášky najdete zde.


Přednášející je jedním z autorů knihy Staroslověnské dědictví ve staré češtině, kterou v roce 2021 vydalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Cílem bylo zhodnotit rozsah, povahu i význam vlivu staroslověnštiny na starou češtinu, tedy vlivu jednoho jazykového systému na jiný jazykový systém, k jakému dochází vždy jen za konkrétních podmínek. Autoři rozebírali slovní zásobu i gramatickou stavbu staré češtiny z hlediska toho, co lze považovat, či co se považuje za stopu staroslověnštiny, a zároveň se snažili rekonstruovat mechanismy, jak se vliv staroslověnštiny vůbec mohl projevit za konkrétní sociolingvistické a kulturně-historické situace českých zemí raného středověku. Zabývali se přitom i světonázorovým pozadím badatelù, kteří otázku staroslověnského vlivu zkoumali dříve, včetně autorů z okruhu PLK.

21. 4. 2022