Ljubov Ostašová přichází na stáž do oddělení onomastiky

V rámci programu AV ČR pro ukrajinské vědce rozšíří tým oddělení onomastiky doc. Ljubov Ostašová ze lvovské univerzity se svým výzkumem antroponymie. Těší nás, že jsme díky programu Researchers at Risk Fellowship mohli stáž nabídnout, že se doc. Ostašová přihlásila a že můžeme díky schválení Akademickou radou rozvíjet výzkumnou spolupráci.

13. 4. 2022