Z časopisu Bohemica Olomucensia

V nejnovějším čísle časopisu Bohemica Olomucensia vyšly mimo jiné články Petra Nejedlého o jazyce lidových písní a Terezy Kopecké o lexému doktor v českých nářečí. Jindřiška Svobodová napsala jubilejní medailon Jany Hoffmannové informující také o sborníku Jak je důležité míti styl. Zpráva Martiny Ireinové a Marty Šimečkové připomíná dialektologická jubilea uplynulého roku včetně devadesátin Jana Balhara. Celé číslo najdete zde.
 

5. 4. 2022