Vyšel druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny

Druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny

V nakladatelství Academia právě vyšel druhý ze čtyř dílů Velké akademické gramatiky spisovné češtiny Františka Štíchy a kol., věnovaný morfologii. Poprvé v dějinách českého gramatikopisectví je do mluvnice zařazeno soustavné poučení o homonymii v oblasti morfologie a v samostatném oddílu je podán detailní popis a výklad reflexivních sloves. V rámci morfologických kategorií je rozsáhle představena široká oblast slovesného vidu.

29. 3. 2022