Živa: Zajímá vás Wim Hof?

Třebaže se může podle nadpisu zdát, že jazykový koutek Anny Černé v prvním čísle letošní Živy bude věnován otužování a intenzivnímu dýchání, je jeho téma jiné. Snaží se čtenářům přiblížit, proč není z jazykového hlediska vhodné říkat Wim Hofova metoda, a na několika příkladech ukázat, jak v češtině tvoříme individuálně posesivní adjektiva.

16. 2. 2022