Strategie AV21: Anatomie evropské společnosti

Ústav pro jazyk český AV ČR je od letošního roku zapojen do programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita. Cílem aktivity s názvem Daniel Adam z Veleslavína jako národní reprezentant evropské mnohojazyčnosti, již řeší Alena Černá z oddělení vývoje jazyka, je zpřístupnění Veleslavínových předmluv k tiskům vydaným v letech 1578 až 1599. Zveřejněny budou ve Vokabuláři webovém jako kompletní texty i v korpusově prohledávatelné podobě. Součástí aktivity je také analýza názorů Daniela Adama z Veleslavína na český jazyk a český národ, jak je zachytily tyto předmluvy.

16. 2. 2022