Z polského časopisu Slavia Occidentalis

V aktuálním čísle poznaňského časopisu Slavia Occidentalis vyšly mimo jiné článek Marty Šimečkové (Dis)kontinuita češtiny 16.–18. století na příkladu hláskosloví a recenze Bohumila Vykypěla na nové vydání "náměšťské" Gramatiky české v edici Ondřeje Koupila. Celý obsah čísla včetně těchto dvou textů najdete zde.

12. 1. 2022