Z polského časopisu Stylistyka

V posledním čísle polského časopisu Stylistyka najdete mimo jiné článek J. Hoffmannové Emocionalita a expresivita, kritika a hodnocení v on-line sportovních přenosech a v reakcích fanoušků, článek M. Vondráčka Expresivita jazykových dokladů lingvistických studií a článek J. Bílkové, J. Knobové a S. Podojilové K emotivnosti diskurzních markerů ve spontánní mluvené komunikaci. Dále zde vyšla gratulace J. Zemana k loňskému jubileu J. Hoffmannové a také recenze S. Gajdy na knihu Jak je důležité míti styl, kterou při téže příležitosti vydal Ústav pro jazyk český AV ČR. S celým obsahem čísla se lze seznámit zde.

5. 1. 2022