Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. V něm pokračuje diskuse věnovaná jazykovému úzu, kodifikaci a jazykovému plánování. Martin Beneš a Ondřej Dufek polemicky reagují na článek Vojtěcha a Luboše Veselých publikovaný ve 20. čísle KGA. Ondřej Bláha se ve svém článku zabývá distributivy typu pobít, pomřít, povyhazovat. Variantní tvary sloves vzoru sází a od nich odvozená procesuální adjektiva jsou předmětem zájmu Terezy Nádassy a Roberta Adama. František Štícha sleduje distribuci indikativu a kondicionálu po spojce aniž. Kontraditorické antonymii u sloves věnuje pozornost Vojtěch Veselý. Obsah čísla s abstrakty najdete zde.

3. 1. 2022