Přednáška: Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů)

Zveme vás na přednášku Františka Štíchy (oddělení gramatiky ÚJČ) a Ivany Kolářové (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU), která posluchače seznámí s obsahem a strukturou Slovníku univerbizátů, ale i s postupy, jimiž publikace vznikala. Přednáška je pořádána Jazykovědným sdružením a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne online ve čtvrtek 9. 12. od 17:30. Připojit se můžete zde, anotace přednášky je uvedena pod tímto odkazem.

6. 12. 2021