Spolupráce ÚJČ a Ústavu obecné lingvistiky FF UK

Ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR a děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy podepsali v listopadu 2021 Dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Obecná lingvistika. Badatelé a badatelky z ÚJČ AV ČR se budou podílet na vzdělávání doktorandek a doktorandů Ústavu obecné lingvistiky FF UK.

3. 12. 2021