Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 4) se Magda Ševčíková zabývá slovotvornými vztahy mezi bezpříponovými substantivy a příbuznými slovesy v češtině. Ukazuje, že směr tvoření u substantiv koreluje se způsobem, jak příslušná slovesa tvoří vidový protějšek. Karel Komárek analyzuje v rozsáhlé studii odchylky od neutrálního slovosledu v české poezii 19. a 20. století. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 11. 2021