Odešel doktor Otakar Šoltys

18. listopadu ve věku nedožitých 71 let zemřel PhDr. Otakar Šoltys, CSc., dlouholetý pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV. Do ÚJČ nastoupil po absolvování studia češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od poloviny 70. let se zde podílel na práci oddělení gramatiky; od roku 1983 se pak stal vedoucím úseku teorie jazyka, utvořeného v rámci oddělení současného českého jazyka. V ÚJČ působil do roku 1990. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patřila syntax, sémantika a pragmatika přirozeného jazyka.

 

Během svého působení v ÚJČ se v některých studiích zabýval mimo jiné vztahem textu a jeho pisatele; v roce 1983 vydal jako 8. svazek ústavní řady Linguistica monografii Verba dicendi a metajazyková informace; a spolupracoval rovněž na 3. dílu Mluvnice češtiny (1987), především jako autor kapitoly o větných ekvivalentech. S jeho orientací na sémiotické aspekty jazyka a komunikace souvisel i jeho takřka profesionální zájem o fotografii; jeho spolupracovníci mu vděčili za dokumentaci řady ústavních akcí.

23. 11. 2021