Stáže Otevřené vědy v roce 2022

V rámci projektu Otevřená věda, kterou Akademie věd ČR pořádá za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, byly vypsány stáže pro středoškolské studenty na rok 2022. V Ústavu pro jazyk český nabízíme stáž zaměřenou na fonetiku (vede dr. Veronika Štěpánová) nebo na dialektologii (pod vedením dr. Marty Šimečkové). Více se dozvíte pod tímto odkazem.

1. 11. 2021