Živa: Extinkce aneb O smrti smrťoucí

Stěžejním tématem nového monotematického čísla časopisu Živa (5/2021) je extinkce. Termín latinského původu bývá v českých textech někdy nahrazován výrazy vymírání, vyhubení či vymizení. Protože významový rozdíl těchto slov vysvětluje jiný příspěvek, jazykový koutek Anny Černé se věnuje jak původu jednotlivých výrazů, tak výrazům příbuzným a rovněž ustáleným obratům s výrazem smrt užívaným v češtině.

19. 10. 2021