Přednáška: Onomastika a...

Zveme vás na přednášku Pavla Štěpána (oddělení onomastiky ÚJČ) s názvem Onomastika a…, která představí vztah onomastiky k ostatním lingvistickým disciplínám. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 20. října 2021 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci naleznete zde.

18. 10. 2021