Individualita uživatele jazyka: výzva k zasílání příspěvků

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do tematického čísla Individualita uživatele jazyka, které připravuje hostující editor Jan Volín. Číslo se bude věnovat idiosynkratickým produkčním, případně i percepčním mechanismům, které se odrážejí jak v psaných, tak v mluvených textech. Rukopisy zašlete e-mailem na adresu redakce do 31. ledna 2022. Více informací najdete zde.

7. 10. 2021