Pozvánka na konferenci o slovotvorbě

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů vás zvou na mezinárodní vědeckou konferenci Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy, konané u příležitosti 110 let od narození a 20 let od úmrtí Miloše Dokulila. Konference se uskuteční 21.–23. září 2022 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1. Podrobnější informace k tematickým okruhům naleznete zde, k podání přihlášek zde.

1. 10. 2021