Vyšla Naše řeč 3/2021

Třetí letošní Naše řeč přináší tři články, dvě recenze, jeden jubilejní medailon a jednu drobnost. Článek Michala Škrabala a Pavla Machače rozebírá možnosti vědeckého využití nahrávek české části výslovnostní databáze Forvo.com, Barbora Martinkovičová ve své studii představuje úskalí kodifikace jednoho typu místních jmen na korpusovém základě a text Denisy Hejlové a kol. ukazuje, nakolik mediální diskurz o zahřívaných tabákových výrobcích přebírá jazyk marketingu jejich výrobců. Celý obsah čísla najdete zde.

2. 8. 2021