Mezinárodní konference o výuce akademického psaní

Centrum akademického psaní kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádají 11. mezinárodní konferenci Evropské asociace pro výuku odborného psaní (European Association for Teaching Academic Writing – EATAW), která se uskuteční online ve dnech 7. 7. – 8. 7. 2021. Konference s tématem odborného psaní, jež bylo v českém prostředí dosud opomíjené a na rozdíl od anglosaských zemí neexistuje jako samostatný studijní obor, je tak vůbec první odbornou akcí tohoto druhu pořádanou českými institucemi.

30. 6. 2021