Podcast Strategie AV21

Ústav pro jazyk český je od letošního roku zapojen do 24. programu Strategie Akademie věd ČR s názvem Odolná společnost pro 21. století. Cílem programu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak těm, kterým česká společnost v současnosti čelí nebo může čelit ve 21. století. V rámci tohoto programu byl vytvořen podcast Sylva sylvarum. První díl je věnován slovu rezilience.

29. 6. 2021