Sborník o vlivu staroslověnštiny na jiné jazyky

V Nakladatelství Lidové noviny vyšel sborník Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages, který připravili pracovníci etymologického oddělení I. Janyšková, H. Karlíková a V. Boček. Zastřešujícím tématem sborníku jsou konkrétní jazykové vlivy staroslověnštiny a církevní slovanštiny na jiné jazyky, obecněji pak role staroslověnštiny a církevní slovanštiny na územích, kde se tyto variety užívaly. Sborník obsahuje 25 textů, jimiž přispěli domácí i zahraniční slavisté, včetně devíti pracovníků Ústavu pro jazyk český.

28. 6. 2021