Odešel Vladimír Mejstřík

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 15. dubna 2021 zemřel ve věku 82 let náš bývalý kolega, pan Vladimír Mejstřík, promovaný filolog, bytostný lexikograf, jenž celý svůj profesní život spojil s Ústavem pro jazyk český. Již od 60. let 20. století byl členem autorského kolektivu Slovníku spisovného jazyka českého. Praktické zpracovávání slovníkových hesel ho vedlo i k vytvoření několika teoreticky zaměřených lexikografických článků uveřejněných v časopise Slovo a slovesnost.

 

Po skončení prací na Slovníku spisovného jazyka českého se podílel na vzniku Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, na dvou dílech Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Přirovnání, Výrazy neslovesné), Akademického slovníku cizích slov a Nových slovech v češtině, Slovníku neologismů 1 a 2. Nejen lexikografové na něj vzpomínají jako na člověka skromného a vstřícného, jako na vynikajícího odborníka i učitele mladších kolegů.

23. 4. 2021