Vyšla kniha Korunovační řád Karla IV.

Monografie Korunovační řád Karla IV. (Martina Jamborová (ed.), Michal Dragoun, Tomáš Gaudek, Kateřina Voleková, Václav Žůrek), kterou vydalo nakladatelství Scriptorium, předkládá kritické vydání stejnojmenného textu na základě všech osmi dochovaných českých rukopisných pramenů. Dále obsahuje pět odborných statí, jež zasazují editované dílo do historického kontextu, zabývají se dochováním a datací jednotlivých rukopisů, věnují se výtvarné výzdobě řádu, charakterizují jazyk staročeského překladu a analyzují vztah českého znění k latinské předloze.

 

Korunovační řád Karla IV. je památkou českého písemnictví, která svým obsahem přesahuje statut literárního díla a plnohodnotně zapadá do kontextu mocensko-politických dějin. Současně odráží duchovní rozměr své doby zaznamenáním konkrétního liturgického obřadu, při jehož českém přetlumočení z latinského originálu si musí poradit s náročnými jazykovými prostředky a pro mnohé nalézt v českém jazyce nové vyjádření. Překlad Korunovačního řádu Karla IV. se rovněž svým hmotným vypravením v reprezentativních kodexech začleňuje mezi cenné výtvarné památky. V neposlední řadě svou přítomností v konkrétních rukopisných sbornících, jejichž popsání a datování je významným přínosem této knihy, odkazuje na širší soudobé společenské souvislosti.


Publikace vychází díky podpoře programu Strategie AV21 Paměť v digitálním věku.

 

V publikaci jsou využita data Vokabuláře webového, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

4. 1. 2021