Živa: Koalice s jepičákem

Poradenské dotazy na to, zda je možné užívat slovo jepičák a zda v češtině existuje jednoslovné pojmenování pro samici koaly, se staly inspirací pro téma jazykového koutku Anny Černé v poslední letošní Živě (6/2020). Přestože se přechylování týká především názvů osob a výrazně méně často zvířat, je příspěvek zaměřený právě na možnosti, jak rozlišujeme pohlaví v zoologických názvech.

17. 12. 2020