Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo 22. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Jana Bílková v něm představuje výsledky korpusového výzkumu zaměřeného na funkce výrazu což v současných česky psaných textech. Subkategorizaci adverbiálních určení s časovým významem se věnují Jarmila Panevová a Marie Mikulová. Tématem článku Pavla Sojky je skloňování zájmen týž/tentýž. Příspěvkem k výzkumu jazykové dynamiky je případová studie Luboše Veselého a Vojtěcha Veselého věnovaná kvantifikaci pomnožného jména dveře.

8. 12. 2020