Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 4) zkoumají Václava Kettnerová a Markéta Lopatková způsoby vyjadřování vzájemnosti v současné češtině. Tereza Hejdová a Miloslava Vajdlová se zabývají deverbativností a deadjektivností ve staré a střední češtině. František Tůma zkoumá recepci knihy o jazykové interakci mezi českými a slovenskými lingvisty. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 11. 2020