Vyšel časopis Acta onomastica 2/2020

Nové číslo časopisu Acta onomastica přináší 11 studií, mimo jiné text Žanety Dvořákové o mizení původních příjmení, článek Martiny Zirhutové o apelativu soutka v pomístních jménech v Čechách či polemický příspěvek do diskuse od Pavla Štěpána o psaní velkých písmen v zeměpisných jménech. Následuje pět recenzí a kronika věnovaná památce Stanislavy Kloferové a narozeninám Jany Matúšové. Nechybí ani obvyklá rubrika onomastických zpráv. Úplný obsah čísla najdete zde.

2. 11. 2020