Vesmír: Robot stokrát jinak

Čapkovské slovo robot vstoupilo do češtiny přesně před sto lety a dodnes se podílí na obohacování její slovní zásoby tím, že tvoří součást nejrůznějších nových pojmenování. Chcete-li se dozvědět, k čemu například slouží nanobot nebo aerobot a co je to robotismus, pak si přečtěte jazykový sloupek Barbory Procházkové v časopise Vesmír (2020/5).

11. 5. 2020