Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V letošním prvním čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 1) se Richard Müller a Pavel Šidák zabývají otázkou, jak se v klasickém období Pražské školy uvažovalo o pojmu média, přestože „médium“ tehdy nepatřilo do terminologické výbavy Pražské školy. Václav Jindráček analyzuje ze stylistického hlediska jazykové projevy učitelů základních škol. Jana Davidová Glogarová a Miroslav Kubát podávají kvantitativní lexikální analýzu rozhlasových projevů Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

6. 4. 2020