Nový svazek Slovanského jazykového atlasu

V nakladatelství Academia vyšel nový svazek foneticko-gramatické řady Slovanského jazykového atlasu, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. V rámci mezinárodního projektu, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště 13 zemí, jej k vydání připravila česká redakce (M. Ireinová a P. Přadková, eds.). Atlas patří k nejvýznamnějším projektům slovanské jazykovědy, má mimořádný význam pro lingvistiku i další vědní disciplíny (např. historii, etnologii).

26. 3. 2020