Vyšel časopis Acta onomastica 1/2020

Jarní číslo časopisu Acta onomastica 1/2020 přináší 14 studií (např. pojednání M. Novákové o jménech osad ve volyňské gubernii v carském Rusku), 5 recenzí (např. recenzi Ž. Dvořákové na knihu S. Kloferové, M. Šipkové a kol. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí) a řadu drobných onomastických zpráv. Kronika připomíná zesnulou prof. A. Cieślikowou a životní jubileum prof. P. Odaloše. Úplný obsah čísla najdete zde.

20. 3. 2020