Onomastická konference v Ostravě

Ústav pro jazyk český AV ČR a katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádají u příležitosti 60. výročí založení časopisu Acta onomastica mezinárodní onomastickou konferenci Od Zpravodaje k Actům. 60 let českého onomastického časopisu. Hlavními tématy jsou přístupy k vlastním jménům, vlastní jména v interdisciplinárních souvislostech, kodifikace a standardizace proprií a propria jako předmět diskusí a polemik. Konference se uskuteční ve dnech 20.–22. 4. 2020 v Ostravě. Abstrakty je možné zasílat do 15. 11. 2019. Podrobnější informace a přihlašovací formulář najdete zde.

14. 10. 2019