Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Ve dnech 14.–16. října 2019 proběhne 8. ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Cílem kurzu je představit zajímavá témata a aktuální poznatky z různých oblastí českého jazyka a české literatury, jež mohou být využity ve středoškolské praxi. Program kurzu naleznete zde.

13. 9. 2019