Slovník afixů užívaných v češtině

Slovník afixů užívaných v češtině

V nakladatelství Karolinum právě vychází Slovník afixů užívaných v češtině, slovníkářská práce, jaká zatím nemá předchůdce ani pro češtinu, ani pro jiný slovanský jazyk, a to ani svým předmětem, ani zpracováním podle korpusů. Slovník představuje jednotlivé předpony a přípony, představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům.

 

Slovník je kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od výsledků tvoření: do ohniska pozornosti se leckdy dostanou doklady, ba i významy/funkce z různých příčin opomíjené. Pomocí slovníku je možné studovat systém afixů v závislosti na jejich frekvenci či produktivitě. Lze z něho vyjít při řešení otázek synonymie afixů, návaznosti na povahu základu a mnoha dalších jevů, může se stát východiskem dalších kvantifikací v oboru slovní zásoby češtiny. Slovník je výstupem čtyřletého projektu podporovaného Grantovou agenturou ČR. Na zpracování se podílelo víc než 10 autorů, z ÚJČ pracovníci oddělení gramatiky J. Šimandl (řešitel projektu a editor slovníku), M. Vondráček, L. Veselý, V. Veselý, F. Štícha a M. Koutová.

7. 1. 2017