Akademický slovník současné češtiny

Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ začíná publikovat Akademický slovník současné češtiny. Nový výkladový slovník vzniká od r. 2012 a vychází po více než čtyřiceti letech od vydání Slovníku spisovného jazyka českého. Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Jako první, ve verzi před recenzním řízením, jsou zveřejněna hesla písmene A.

 

Autoři slovníku děkují za cenné připomínky všem odborným lingvistickým spolupracovníkům a odborným konzultantům z nejrůznějších vědních, technických ap. oborů a oblastí.

4. 1. 2017