Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Etymologické oddělení ÚJČ pořádá v Brně ve dnech 12.–14. 9. 2017 mezinárodní vědeckou konferenci Etymologické symposion Brno 2017: Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické. Přednášky mají pojednávat o teoretických i praktických aspektech diachronních lingvistických bádání ilustrovaných na materiálu češtiny v kontextu slovanském, indoevropském i obecně lingvistickém. Více informací zde.

7. 12. 2016