Sté výročí ÚJČ

Mezinárodní konference Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český) pořádaná Ústavem pro jazyk český AV ČR ke stému výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého (iniciačního pracoviště a bezprostředního předchůdce současného ÚJČ) pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové a předsedy vlády České republiky Petra Nečase se uskutečnila ve dnech 1.–3. června 2011 v Praze, v budově Akademie věd ČR na Národní třídě.

 

Konferenční publikace - pokyny pro přispěvatele

Všichni účastníci, kteří vystoupili s referáty nebo postery, mají možnost uveřejnit svůj příspěvek v konferenční publikaci, kterou vydá nakladatelství Karolinum.

Rozsah byl stanoven na maximálně 6 stran včetně seznamu literatury a anglického resumé (Word, písmo Times New Roman, velikost 12 b., řádkování 1,5).

Při úpravě příspěvků prosíme dodržet pokyny  pro přispěvatele časopisu Slovo a slovesnost

 
 

Kontakty:

e-mail: stoleti at ujc.cas.cz
poštovní adresa: Konference „Stoleté kořeny ÚJČ“, ÚJČ AV ČR, Letenská 4, 118 51 Praha 1
 
Programový výbor Organizační výbor
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. Mgr. Martin Beneš
PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. PhDr. Václava Holubová
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Ing. Jana Klímová, Ph.D.
PhDr. Helena Karlíková, CSc. Mgr. Jana Letafková
PhDr. Milena Šipková, CSc. PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
doc. PhDr. František Štícha, CSc. Mgr. Markéta Pytlíková
Ing. Olga Štefanová

 

Konferenční postery

 

Abigosomjan Irina: K otázce periodizace dějin české lexikografie doby národního obrození
 

Goláňová Hana: Novočeský lexikální archiv

 

Hanzová Barbora: Tvorba elektronických edic

 

Chybová Barbora, Záhořová Eva: Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny MADLA

 

Ireinová Martina, Konečná Hana: Český jazykový atlas (pdf) Český jazykový atlas (jpg)

 

Janosik-Bielski Marek: Vokabulář webový

 

Kaderka Petr, Havlík Martin: Interview s respondenty: pomocný žánr televizní reportáže

 

Kaderka Petr a kol.: DIALOG 1.0: multimediální korpus mluvené češtiny

 

Kleňhová Eliška: Míšení rysů mluvenosti a psanosti ve vybraných českých písňových textech

 

Koutová Marta: Exemplifikace substantiv v lexikální databázi Pralex

 

Kreisingerová Hana, Pytlíková Markéta: Nejstarší český biblický překlad jako pramen poznání historické češtiny

 

Krejčířová Iveta: Rusko-česká lexikografická databáze

 

Kubáčková Patricie: "Manžel běžel na úřady." Kalky v mluveném projevu první generace emigrantů v USA

 

Lehečka Boris, Černá Alena: Elektronická příprava a publikace starších českých textů

 

Martínek František: Co říkají korpusy a slovníky o humanistické češtině

 

Niševa Božana: Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií)

 

Podruhová Eva: Vícečlenná kompozita v současné češtině

 

Rangelova Albena, Sixtová Hedvika: Projekt Bulharsko-české slovníkové databáze

 

Spinková Stanislava: K pomístním jménům motivovaným výměrou pojmenovávaného objektu

 

Stluka Martin: Kolokace v počátcích staročesky psané prózy

 

Světlá Jindra, Habrová Martina: Práce s Praledem a struktura hesla v LDB Pralex

 

Tichá Zdeňka: Neologie v oddělení současné české lexikografie – výsledky a plány

 

Voleková Kateřina: Elektronický slovník staré češtiny

 

Fotografie z konference

 

  1. den konference – 1. června 2011

 

2. den konference – 2. června 2011

 

3. den konference – 3. června 2011

 

Další akce

 

sobota 3. prosince 2011
Digitalizované mluvnice
Oddělení vývoje jazyka zveřejnilo u příležitosti výročí ÚJČ v rámci Vokabuláře webového modul digitalizovaných mluvnic z 16. až 19. století.
 
středa 5. října 2011 v 18.00 hod., Filozofická fakulta UK Praha
Kruh přátel českého jazyka
Markéta Pravdová
přednáška Pražská jazyková poradna – proměny a perspektivy
 
úterý 14. června 2011 od 9 do 11 hodin, Klementinum, zasedací sál v 1. patře
Anna Černá, Hana Prokšová
prezentace oddělení jazykové kultury ÚJČ AV ČR, v. v. i.,
Albena Rangelová, Jindra Světlá, Zdeňka Tichá
prezentace oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.,
 
středa 1. června 2011
První česká vědecká elektronická kniha
Pracovníci Ústavu pro jazyk český vydali v nakladatelství Academia e-knihu Výbor ze starší české literatury.
Více informací zde.
 
středa 1. června 2011
Slovník spisovného jazyka českého na webu ÚJČ AV ČR
Více informací zde.
 
pondělí 23. května 2011
Historický klub při Krajské knihovně České Budějovice
Jarmila Bachmannová: Stoleté kořeny vědecké práce Ústavu pro jazyk český
 
čtvrtek 19. května 2011 v 17.30 hod., Filozofická fakulta UK Praha
Jazykovědné sdružení České republiky
Karel Oliva
přednáška 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého: historie a perspektivy ÚJČ
 
středa 11. května 2011 v 18.00 hod., Filozofická fakulta UK Praha
Kruh přátel českého jazyka
Alena M. Černá
přednáška Elektronické zdroje k poznání historického vývoje češtiny aneb Co ve vitríně neuvidíte
(Ke 100. výročí založení Ústavu pro jazyk český)
 
úterý 12. dubna 2011 v 17.00 hod., Klementinum, zasedací sál v 1. patře
cyklus Host v Klementinu: Karel Oliva

 

1. 6. 2011