Zpřístupnění rukopisů a starých tisků

 

vedoucí úkolu: PhDr. Alena Černá, Ph.D.
 
Diachronní textologie se v oddělení vývoje jazyka rozvíjí v několika směrech. Především v rámci grantových projektů se připravily či připravují kritické edice několika reprezentativních památek staročeské literatury.
Vedle tištěných edic vznikají v oddělení také edice elektronické; předmětem zájmu pracovníků jsou kromě rukopisných středověkých památek také tisky z období 15. až 18. století. Elektronické edice slouží jako materiálová báze pro lingvistický výzkum a jsou začleněny do edičního modulu Vokabuláře webového. Vybrané elektronické edice jsou postupně rovněž dostupné ve formě elektronických knih. Transkribované texty památek, které v rámci tohoto úkolu v oddělení vznikly, jsou dále využívány pro vytváření textových bank (korpusů) historické češtiny zveřejněných rovněž v rámci Vokabuláře webového nebo v aplikaci KonText.