Travaux linguistiques de Brno

Řada Travaux linguistiques de Brno je vydávána od roku 2007 v mnichovském nakladatelství LINCOM Europa. Koncepčně vychází z tzv. pražské školy funkčního strukturalismu. Její svazky pojednávají zejména o lingvistických tématech, a to obecných i konkrétnějazykových, ale přesahují i do příbuzných duchovědných oborů jako literární věda nebo historie.