Etymologické oddělení

 

Kontakt:

 

Veveří 97
602 00 Brno

E-mail: etim at ujc.cas.cz

 

Čím se v oddělení zabýváme: 

 

Činnost etymologického oddělení jako jediného pracoviště v České republice, které se programově zabývá etymologií, je zaměřena na všestranný historickosrovnávací výzkum slovanského lexika od nejstarších období po rozpadu indoevropského jazykového společenství přes fázi formování jednotlivých slovanských jazyků až po současný stav. Zvláštní důraz je přitom kladen na nejstarší doložený slovanský jazyk, staroslověnštinu, a na češtinu ve všech jejích vývojových fázích. Zabývá se též aktuálními otázkami jazykových kontaktů, typologie a obecné jazykovědy.
 

Na čem pracujeme:

 
Stěžejním úkolem oddělení je příprava Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, jediného etymologického slovníku tohoto nejstaršího slovanského spisovného jazyka.
Podrobnosti zde.
 
Etymologické symposion Brno
Od roku 1999 pořádá oddělení každé tři roky mezinárodní etymologická symposia a jejich organizátorky dr. Ilona Janyšková a dr. Helena Karlíková vydávají sborníky příspěvků z těchto konferencí.
Podrobnosti zde.
 
Studia etymologica Brunensia
Oddělení vydává vlastní etymologickou řadu Studia etymologica Brunensia (eds. Ilona Janyšková a Helena Karlíková), která zahrnuje jak sborníky z mezinárodních etymologických konferencí organizovaných oddělením, tak monografie na různá témata, autorsky připravené členy oddělení (vychází v Nakladatelství Lidové noviny).
Jednotlivé svazky viz publikace.
  
V oddělení se připravuje rovněž obecněji zaměřená řada Travaux linguistiques de Brno (ed. Bohumil Vykypěl ve spolupráci s Vítem Bočkem), vychází v nakladatelství Lincom v Mnichově.
Podrobnosti zde.
 
V oddělení se od roku 2010 připravuje též edice Studie osobností brněnské lingvistiky (eds. Petr Malčík a Jan Dvořák), jejímž záměrem je zpřístupnit širší veřejnosti význačné texty lingvistů spojených s Brnem (vychází ve vydavatelství Host).
Podrobnosti zde.
 
 

Sbírky a materiály:

 
Etymologické oddělení má bohatě vybavenou příruční knihovnu. Knižní fond se neustále doplňuje a aktualizuje, výrazně k jeho rozšiřování přispívají výměny publikací s řadou obdobně zaměřených slavistických pracovišť zahraničních, s nimiž má oddělení úzké pracovní kontakty. Díky tomu disponuje množstvím publikací etymologických, slavistických i indoevropeistických a řadou výkladových slovníků a encyklopedií. Mnohé z těchto knih vlastní jako jediné v ČR.
Od 50. let 20. století, tedy od počátků jeho existence, se v oddělení buduje (tehdy z iniciativy Václava Machka) excerpční fond. Jde především o abecedně řazenou kartotéku praslovanských lemmat, jejímž obsahem je soustavně doplňovaný soupis etymologických výkladů z časopisů, odborných publikací a slovníků ke každému z těchto lemmat a značný lexikální materiál ze všech slovanských jazyků. Průběžně zaplňovány jsou i další dvě kartotéky, a to kartotéka věcná a kartotéka cizích slov, jejíž jádro tvoří excerpce z pozůstalosti slovenského badatele J. M. Kořínka.

 

Materiály ke stažení:
Seznam literatury k Etymologickému slovníku jazyka staroslověnského – kompletní a revidovaný seznam literatury citované v ESJS (aktualizováno ke dni 18. 1. 2019).
Publikace oddělení v elektronické podobě  

 

Pracovníci: 

 

PhDr. Helena Karlíková, CSc.  ico-heads-personal.png ASEP BČL
vedoucí
e-mail: helena.karlikova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 519, +420 777 991 085, fax: +420 549 216 872

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: bican at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 514

doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: vitbocek at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 516

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.  ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: ilona.janyskova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 518


Mgr. Lucie Štěrbová ico-heads-personal.png

e-mail: lucie.sterbova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 517

Mgr. Janka Villnow Komárková, Ph.D. (dočasně nepřítomná) ico-heads-personal.png ASEP BČL
e-mail: jana.villnow at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 514


doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.  ico-heads-personal.png ASEP BČL

e-mail: vykypel at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 512


doc. Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D. ico-heads-personal.png  ASEP BČL

e-mail: t.vykypelova@ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 512

 

Marie Chybová
knihovna
e-mail: chybova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 515