Evropský jazykový atlas

 

Evropský jazykový atlas (Atlas Linguarum Europae ALE)
 

Jazykovězeměpisné dílo, zpracovávané v rámci rozsáhlé spolupráce akademických a univerzitních pracovišť evropských zemí a pod patronací UNESCO. Činnost na ALE byla započata r. 1970 prvním oficiálním setkáním evropských dialektologů v Nizozemsku. Doposud bylo v devíti svazcích (zvlášť vychází svazek s mapami, zvlášť svazek s komentáři) publikováno 84 položek. První čtyři svazky vyšly v Nizozemsku, svazky 5–7 byly publikovány v Itálii, od 8. svazku je ALE vydáván v Rumunsku. V 2. svazku byla zveřejněna mapa P. Jančáka „rampouch“ (mapa I.20), do 9. svazku zpracovaly M. Šipková a L. Čižmárová položku „játra“ (mapa I.102), pro 10. svazek připravily položky „zub“ a „včela“. Současný záměr je vydat asi 150 map a komentářů ve 12 svazcích. V r. 2005 dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR uspořádalo 38. pracovní zasedání redakční rady ALE ve Šlapanicích, jehož se zúčastnili badatelé z 19 evropských zemí.

Dosud publikované svazky:

Atlas Linguarum Europae. Introduction. Van Gorcum & Comp. B.V., Assen 1975.
Atlas Linguarum Europae. Premier questionnaire. Van Gorcum, Assen–Amsterdam 1976.
Atlas Linguarum Europae. Second questionnaire. Van Gorcum, Assen 1979.
Atlas Linguarum Europae. Sommentaires 1.1. Van Gorcum, Assen 1983.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.1. Van Gorcum, Assen 1983.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.2. Van Gorcum, Assen–Maastricht 1986.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.2. Van Gorcum, Assen–Maastricht 1986.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.3. Van Gorcum, Assen–Maastricht 1988.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.3. Van Gorcum, Assen–Maastricht 1988.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.4. Van Gorcum, Assen–Maastricht 1990.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.4. Van Gorcum, Assen–Maastricht 1990.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.5. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1997.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.5. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1997.
Atlas Linguarum Europae. Perspectives nouvelles en géolinguistique. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1997.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.6. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2002.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.6. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2002.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.7. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2007.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.7. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2007.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.8. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2014.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.8. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2014.
Atlas Linguarum Europae. Commentaires 1.9. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015.
Atlas Linguarum Europae. Cartes 1.9. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015.