Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 24. února 2020

 

 

 

  1. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o rozpočtu na r. 2020 a o výhledech financování do r. 2022.
  2. Dozorčí rada určila auditorskou firmu 22HLAV, s. r. o., pro ověření účetní závěrky ÚJČ za r. 2020.
  3. Dozorčí rada žádá ředitele ÚJČ, aby na příštím zasedání podal informaci o personální politice ÚJČ.

 


prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR