Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 14. listopadu 2019

 

 

  1. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu v r. 2019 a o výhledech financování v r. 2020.
  2. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci ředitele o činnosti ÚJČ v r. 2019.

 


prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR