Usnesení ze zasedání Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dne 15. listopadu 2018

 

 

  1. Dozorčí rada osvědčila hlasování per rollam z 31. 5. 2018, 13. 6. 2018 a 20. 8. 2018.
  2. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu v r. 2018 a výhledech financování v r. 2019.
  3. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o činnosti ÚJČ v r. 2018.
  4. Dozorčí rada doporučuje, aby vedení ÚJČ vzhledem ke stávající situaci ohledně budovy ve Washingtonově ul. zvážilo i možnost výstavby nové budovy a jednalo o ní s vedením AV ČR.

 


prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
předseda Dozorčí rady ÚJČ AV ČR